VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cyklotermické pekařské pásové pece

Cyklotermické tunelové pásové pece o šíři pásu 0,6–4 m jsou nejrozšířenějšími typy pekařských pecí.

Jsou určené pro vyšší objemy výroby a pro pečení všech běžných i nestandardních druhů pekárenských výrobků.

Konfigurace pekařské pece

Pásové cyklotermické pece se hlavně uzpůsobují požadavkům na průběh teplotní křivky a to tak, aby byly splněny technologické požadavky na pečení daného produktu. Vhodným uspořádáním topných zón a polohou věží je možné dosáhnout i zcela odlišných teplotních křivek, vše stačí projednat s našimi specialisty při návrhu linky.

Pece jsou standardně vybavovány zapařovací zónou, dvěma násuvnými kuželočelními převodovkami pohonu pásu, síťovým pásem, hořáky Weishaupt a nerezovým opláštěním. Volitelně je možné vybavit tunelovou pec duothermem, prodlouženou zapařovací zónou, nuceným odtahem brýdových par a mnohým dalším příslušenstvím, které je zobrazeno v Příslušenství a doplňkové provedení pecí.

Axonometrický řez příkladu cyklotermické pekařské pásové pece PPP jednověžové s mechanicky napínaným síťovým pásem se zapařovací zónou a pohonem pásu se dvěma násuvnými kuželočelními převodovkami:

Cyklotermická pekařská pásová pec

1: hořák13:hradítko regulace odtahu přebytečných par z pečné komory
2:hořáková komora14:výfuk odtahu par z pečné komory
3:směšovací komora15:dvojité nerezové parní trubky se 100% odloučením kondenzátu
4:regulace teploty v horním a dolním radiátoru16:nahlížecí okénko
5:rozvodný kanál horkých zplodin17:osvětlení prostoru pečení
6:vratný kanál ochlazených spalin18:nosník s izolační vložkou
7:sběrná komora ochlazených spalin19:tepelná izolace
8:cyklotermický ventilátor topného systému s řízenými otáčkami20:dopravní síťový pás
9:výfuk spalin z topného systému21:násuvná převodovka pohonu pásu
10:bezpečnostní větrací klapka22:mechanické napínání pásu závažím
11:horké spaliny23:stranová regulace pásu
12:ochlazené spaliny24:výsuvné lapače nečistot

 
vyrobila Omega design