VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
ÚvodProduktyPekařské linkyVýroba trvanlivého předpečeného pečiva

Výroba trvanlivého předpečeného pečiva

Jednou z hlavních výhod výroby těchto polotovarů je dlouhá trvanlivost a tím i možnost rozvozu na extrémně dlouhé vzdálenosti.

Výrobní linky určené pro pečivo s prodlouženou dobou trvanlivosti. Využívají vhodného přerušení procesu pečení či ochranné atmosféry upečeného výrobku.

Přerušení pečení

Při tomto způsobu prodloužení trvanlivosti není výrobek upečen zcela, ale pouze předpečen a ihned po opuštění pekařské pásové pece zamražen.

Takto zamražený výrobek je po celou dobu skladování i rozvozu udržován při nízké teplotě, kde finální dopečení probíhá v dopékacích pecích v obchodech, na čerpacích stanicích či v běžné domácí troubě.

Ochranná atmosféra

Při tomto způsobu prodloužení trvanlivosti je v maximální možné míře zabráněno kontaminaci výrobku plísněmi běžně se vyskytujícími v ovzduší. Přístupu plísním k výrobku je nejvhodnější zabránit hned po upečení, jakmile výrobek opustí pečný prostor. Řešením je oddělit prostor na výstupu pece od běžného provozu pekárny a v takto odděleném prostoru dosáhnout pomocí vhodné vzduchotechniky, filtrace vzduchu a UV zářiči minimálního výskytu plísní. Stejným způsobem je vhodné zabránit kontaminaci výrobku i v chladící a balící místnosti, kde se výrobek balí do obalu s ochrannou atmosférou.

 
vyrobila Omega design