VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Výroba piškotů

Linky na pečení výrobků z piškotového těsta umožňují nejen výrobu kulatých piškotů rozličných průměrů či piškotových plátů, ale i pečení zcela neobvyklých tvarů.

Záleží jen na možnostech zařízení injektující těsto na pás pece, který musí být z důvodu vysoké tekutosti těsta planžetový.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

  • moučného hospodářství,
  • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
  • turbo šlehače,
  • osazovacího zařízení na pás pekařské pece, tzv. drezírku,
  • pekařské pásové pece,
  • chladících a transportních dopravníků,
  • balení hotových produktů.

Celou linku je možné si prohlédnout v naší sesterské firmě „Perník s.r.o.“. Díky přirozené spolupráci obou firem bylo postupně vyvinuto několik osazovacích zařízení v závislosti na aktuální poptávce trhu a dosaženo tak jedinečné technologické výhody proti ostatním výrobcům.

 
vyrobila Omega design