VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Výroba hamburgerů

S ohledem na potřeby, druh dané výroby a zvolených zařízení je možné dodat poloautomatické, ale i plně vybavené linky na plechách pečených hamburgerových housek, které již umožňují stálý automatický provoz.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

 • moučného hospodářství,
 • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
 • děličky těsta,
 • tvarovacího zařízení,
 • transportních dopravníků,
 • plněním plechů,
 • posypového zařízení,
 • přesazováním do kynárny,
 • kynárny,
 • přesazovaní do pece,
 • pekařské pásové pece,
 • zařízení pro vyjmutí hamburgerových housek z plechů,
 • plechového hospodářství,
 • chladících a transportních dopravníků,
 • balení hotových produktů.

Pekařské pásové pece se pro tento druh výroby zpravidla doplňují horní cirkulací vzduchu v pečné komoře, tzv. duothermem, který napomáhá rovnoměrnému zbarvení výrobků na horních stranách. Pec je zpravidla vybavena síťovým pásem, který je k pečení hamburgerových housek nejvhodnější. Plně automatické linky na výrobu hamburgerových housek jsou především díky jejich efektivitě výroby, úspoře provozních nákladů, vysoké spolehlivosti a tím i nízkým nárokům na údržbu velmi vyhledávané.

 • Fotogalerie
 
vyrobila Omega design