VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
ÚvodProduktyPekařské linkyVýroba toustového chleba

Výroba toustového chleba

Plně vybavené automatické linky na výrobu klasického toustového chleba kontinentálního či anglického typu pečený ve formách s víkem jsou v dnešní době velmi vyhledávané.

Především díky jejich efektivitě výroby, úspoře provozních nákladů a vysoké spolehlivosti, tím tedy i nízkým nárokům na údržbu. 

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

 • moučného hospodářství,
 • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
 • děličky těsta,
 • transportních dopravníků,
 • kuželového vykulovače 
 • předkynárny,
 • vyvalovače se svinovačem klonku,
 • olejováním forem,
 • plnění a zavíčkování forem,
 • přesazování do kynárny,
 • kynárny,
 • přesazovaní do pece,
 • pekařské pásové pece,
 • odvíčkování forem,
 • zařízení pro vyjmutí chleba z forem,
 • formového hospodářství,
 • chladírny,
 • balení hotových produktů.

Pekařská pec se pro tento druh výroby zpravidla doplňuje spodní cirkulací vzduchu v pečné komoře, tzv. duothermem, který napomáhá zvýšení přestupu tepla konvekcí, rovnoměrnému zbarvení výrobku na všech jeho stranách a tvorbě spodní kůrky chleba. Dopravník může být typu drátěného pásu s kolmou destičkou, který se vyznačuje zejména vyšší nosností, životností a lepším prouděním cirkulovaného vzduchu v pečném tunelu pece, či standardním drátěným pásem.

 
vyrobila Omega design