desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Výroba volně sázeného chleba

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


U výrobních linek určených k výrobě volně sázeného chleba je chléb osazen přímo na pás pece.
01 36702e98564c07028859a2a2b7cee0d502 45571746da3526bc15316699e53f504c03 ced1f270f9c5a0a0f61352afb3913dd4

Výroba volně sázeného chleba

Zejména v případě pečení tmavých těst (žitných, žitnopšeničných) je vhodné použít buď naše pece s úpravou pro teploty pečení 330°C – 340°C na vstupu pece nebo naše vysokoteplotní předpecígranitovým pásem.

Popis výrobní linky

U všech typů chleba může být příprava těsta řešena pomocí klasického dížového systému. 

U dížového systému se těsto umíchá klasickým způsobem v díži, dále může jít skrze zrací dopravníky, z nich do násypného koše děličky a z té pokračuje dále do tvarovací linky. Dle typu použitého těsta (zejména bez kvasů) je možné uvažovat o efektivním využití této kontinuální výrobní linky při objemech výroby nad 300 kg/h.

U tmavých žitných těst, ať už míchaných s pšenicí nebo ryze žitných (s použitím kvasů), může být použito k výrobě těsta tzv. tří i více stupňové vedení kvasů. Jedná se o kontinuální přípravu těsta bez použití díží nebo o technologii s dížovým mísícím centrem, zracími dopravníky a klasickou děličkou. Tato technologie je univerzálnější a lze ji využít i pro výrobu jiných typů těst. Tyto výrobní linky jsou efektivní při objemech výroby přesahujících 1 000 kg/hod s minimální denní vytížeností 8–10 hod.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

  • moučného hospodářství,
  • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
  • děličky těsta,
  • tvarovacího zařízení jednotlivých klonků a jejich následné osazení do ošatek průběžné kynárny, ze které jsou po průchodu kynárnou vyklopeny z ošatek na dopravní pás pekařské pece,
  • pekařské pásové pece případně doplněné o předpecí.

Linku můžete dále dovybavit vlažením syrového chleba na vstupu pece a vlažením upečeného chleba na výstupu z pece.

Chléb je možno po upečení ručně vkládat do vozíků, ve kterých jsou odváženy do expediční haly. Místo vozíku je možné použít automatické dopravníky s chladícími systémy připojené k výstupu pece. Za automatickými chladícími dopravníky může být v případě potřeby do linky zařazena polo či plně automatická kráječka chleba s následným balením.

 
Fotogalerie
01 36702e98564c07028859a2a2b7cee0d5
02 45571746da3526bc15316699e53f504c
03 ced1f270f9c5a0a0f61352afb3913dd4
04 e831f67c2f3bed2e68eb118a30ebcb87
05 c61928d31772b9bc4b0a5ffcb32617b7
06 7e4c3a45a55198dde634f2a5b8e58b96
07 c3cc945b695032bfbe4f9e778810d56e
08 6c7463c879ee30fac37dd5599494c099
09 4d0c0635709c2fdad2a05e371f4e1e14
10 745f29129b4c368dbd64c0e014fffbe3

J 4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP