VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Výroba croissantů

Ve spolupráci s českými a zahraničními výrobci dodáváme kompletní výrobní linky s tvarovacími zařízeními pro výrobu croissantů s náplní či bez ní.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

 • moučného hospodářství,
 • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
 • transportních dopravníků,
 • laminovacího zařízení,
 • tvarovacího zařízení,
 • svinovacího zařízení,
 • přesazovaní do pece,
 • pekařské pásové pece,
 • transportních dopravníků,
 • balení hotových produktů.

Těsto pro výrobní linku na pečení croissantů se po umísení postupným válcováním a překládáním nalaminuje, až vznikne kontinuální pás listového těsta s požadovaným počtem vrstev. Poté se z kontinuálního těsta sekáním vytvaruje rozvinutý tvar, který se svine a dá tak výsledný tvar croissantu. Následně jsou jednotlivé croissanty přesazeny na dopravník pece. Do křupava upečené croissanty jsou naplněny vhodnou náplní a připraveny k balení a expedici.

 • Fotogalerie
 
vyrobila Omega design