VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
ÚvodProduktyPekařské linkyVýroba arabského a pita chleba

Výroba arabského a pita chleba

Firma J4 s.r.o. dodává výrobní linky pro výrobu arabského či pita chleba do oblasti blízkého a středního východu jako je především Saudská Arábie či Kuvajt.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

  • moučného hospodářství,
  • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
  • děličky těsta,
  • tvarování,
  • předkynárny,
  • pásové kynárny,
  • přesazovaní do pece,
  • vysokoteplotní pekařské pásové pece,
  • chladících a transportních dopravníků,
  • balení hotových produktů.

Technologie pečení na výrobu arabského a pita chleba vyžadují tunelové vysokoteplotní pece pracující v oblasti velmi vysokých teplot pečení. Teploty v pečném prostoru se pohybují až do 550°C.. Především díky zvládnutí problematiky proudění velmi horkého topného média se stala firma J4 s.r.o. osvědčeným výrobcem vysokoteplotních pecí. Pekařské pece mohou být osazeny plynovými či elektrickými zářiči v prostoru pod a nad pásem nebo v případě cyklotermických pecí klasickými hořáky s intenzivní konvekční složkou přestupu tepla v horní i spodní části pečného prostoru. Hořáky pracující v cyklotermických pecích umožňují spalování běžně používaných druhů plynných či kapalných paliv.

Mimo požadavku na vysoké teploty pečení je zajímavý požadavek i na dobu pečení. Doba pečení je pro tento druh výrobků velice krátká a pohybuje se v závislosti na jeho váze od 30 s do 80 s.

 
vyrobila Omega design