VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
ÚvodProduktyPekařské linkyVýroba formového chleba

Výroba formového chleba

S ohledem na potřeby, druh dané výroby a zvolených zařízení je možné dodat poloautomatické, ale i plně vybavené linky na klasický formový chléb pečený ve formách bez vík, které již umožňují stálý automatický provoz.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

 • moučného hospodářství,
 • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
 • děličky těsta,
 • transportních dopravníků,
 • kuželového vykulovače
 • předkynárny,
 • vyvalovače se svinovačem klonku,
 • plněním forem,
 • přesazování do kynárny,
 • kynárny,
 • přesazovaní do pece,
 • pekařské pásové pece,
 • zařízení pro vyjmutí chleba z forem,
 • formového hospodářství,
 • chladírny,
 • balení hotových produktů.

Klasické pekařské pece pro formový chléb mohou být zvoleny buď se síťovým pásem či síťovým pásem a kolmou destičkou. Síťový pás s kolmou destičkou se vyznačuje zejména vyšší nosností, životností a lepším prouděním duothermem cirkulovaného vzduchu v pečném tunelu pece.

Naše firma vyvinula vedle výše zmíněných dopravníků také unikátní řešení a to pečení formového chleba pomocí spojení kynárny a pece pomocí jednoho dopravníku v jedno zařízení. Toto zařízení označujeme jako Agregát, jehož hlavní předností jsou cena, jednoduchost a možnosti použití velmi tekutých těst.

Pekařské pásové pece se pro tento druh výroby zpravidla doplňují cirkulací vzduchu v pečné komoře – tzv. duothermem, který napomáhá zvýšení přestupu tepla konvekcí, rovnoměrnému zbarvení výrobku na všech jeho stranách a tvorbě spodní kůrky chleba.

 
vyrobila Omega design