VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Výroba sušenek

Výrobní linka na pečení sušenek umožňuje pečení velkého množství sortimentu výrobků v téže lince, stačí jen vše konzultovat s našimi specialisty a připravit návrh odpovídající linky.

Při změně sortimentu výroby většinou stačí přestavit tvarovací a balící zařízení a prakticky ihned přejít na další druh výrobku.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

  • moučného hospodářství,
  • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
  • tvarovacího zařízení ve formě extruze s a bez náplní, či tvarovacího válce,
  • posypového zařízení,
  • pekařské pásové pece,
  • máčení či polévání polevou,
  • chladících a transportních dopravníků,
  • balení hotových produktů.

Celou linku je možné spatřit v naší sesterské firmě „Perník s.r.o.“. Díky dobré spolupráci s ostatními dodavateli výrobních zařízení je zde možné vidět většinu dnes používaných technologií, jako jsou strunové či vytlačované tvarovací zařízení, PLC řízenou hybridní či cyklotermickou pec, či nejmodernější plně automatizované robotické stanoviště pro přesazování upečených sušenek z chladícího dopravníku do baličky.

 
vyrobila Omega design