VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Výroba perníků

Firma J4 s.r.o. dodává kompletní soubor strojů a zařízení perníkářské výroby od řemeslné úrovně práce až po plně automatizovanou kontinuální výrobní linku.

Celkový rozsah dodávky je určen požadavky na sortiment produkce a výkon výrobní jednotky.

Kontinuální linky je možné využít i pro výrobu sušenek a keksů.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

  • moučného hospodářství,
  • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
  • protlačovacími lisy i lisy s gravírovanými válci (podle tvaru výrobku a typu perníkového těsta) s možností plnění perníku marmeládou, džemem, čokoládou aj.,
  • posypového zařízení,
  • pekařské pásové pece,
  • máčení či polévání polevou,
  • chladících a transportních dopravníků,
  • balení hotových produktů.

Ve spolupráci s českými a zahraničními výrobci dodáváme kompletní výrobní linky s tvarovacím zařízením pro výrobu perníků různých tvarů a velikostí od velice volných těst až po extrémně tuhá těsta. Výrobní technologie je možno v případě zájmu odzkoušet v testovacích pekárnách u nás nebo u našich partnerů.

  • Video
  • Fotogalerie
 
vyrobila Omega design