VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Linky multiline

V poslední době je to jeden z nejrychleji rostoucích segmentů v pekárenském odvětví.

Hlavní výhodou těchto linek je, že umožňují péct rozdílné druhy výrobků v jednotlivých formách nebo jejich svazcích, či na plechách (plátech) stejných i rozdílných rozměrů a to vše na jedné výrobní lince. Jedná se většinou o linky poloautomatické pro střední série výroby, které při zachování nízkých pořizovacích nákladů za zařízení umožňují péct široký sortiment výrobků a flexibilně tak reflektovat aktuální objednávky odběratelů pekárny.

Přehled vybraného sortimentu výrobků:

  • toustový chléb,
  • chleba připravovaný podle speciálních receptur pečený ve formách či v různě velkých svazcích forem nebo na plechách,
  • hamburgery,
  • ciabatta, pan rustico apod.

Při návrhu linky je potřeba zvolit předpokládané druhy výrobků, které předurčí nezbytná zařízení linky. Zařízení pro přípravu těsta, plnění forem či plechů nebo i kynárny musí splňovat někdy rozdílné parametry na jednotlivé druhy výroků. Veškeré požadavky je proto nejvhodnější nejprve konzultovat s našimi specialisty a připravit návrh linky tak, aby splňoval přání výroby a reflektoval možnosti uspořádání linky v prostorách pekárny.

  • Fotogalerie
 
vyrobila Omega design