VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Výroba baget

Plně automatické linky na výrobu baget jsou v dnešní době velmi vyhledávané především kvůli jejich efektivitě výroby, úspoře provozních nákladů, vysoké spolehlivosti a tím i nízkých nároků na údržbu.

Veškeré požadavky je nejvhodnější nejprve konzultovat s našimi specialisty a připravit návrh linky tak, aby splňoval přání výroby a reflektoval možnosti uspořádání linky v prostorách pekárny.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

 • moučného hospodářství,
 • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
 • děličky těsta,
 • transportního zařízení těsta,
 • tvarování,
 • přesazování do kynárny,
 • kynárny,
 • přesazovaní do pece,
 • pekařské pásové pece,
 • chladících a transportních dopravníků,
 • balení hotových produktů.

   

Firma J4 s.r.o. spolu s dalšími evropskými výrobci pekařských zařízení dodávala tyto linky hlavně do západní Evropy jako je Španělsko, Francie či Anglie. V těchto zemích je velký zájem o pečení baget především na granitovémsíťovém páse. Bagety pečené na přírodním granitovém kameni mají díky jeho akumulačním schopnostem vysokou teplotu spodku hned po jejich osazení na pás a zvýší tak svůj objem. Dalším obvyklým způsobem pečení bagety je pečení na plechách, pro které je postačující standardní síťový pás.

 
vyrobila Omega design