VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Výroba tyčinek

Linky jsou určeny pro pečení širokého sortimentu tyček z různých druhů těst, délek, průměrů a s rozličnými druhy posypů.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

  • moučného hospodářství,
  • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
  • válcového lisu vytlačujícího prameny těsta kalibrovanými tryskami,
  • louhové, solné či jiné lázně,
  • posypového zařízení,
  • přesazovaní do pece,
  • pekařské pásové pece,
  • transportních dopravníků,
  • balení hotových produktů.

Běžně používané těsto pro tento výrobek je kypřené práškem, respektive amoniakem a je spolu s dalšími ingrediencemi kvalitně promíseno v dížovém hnětači. Po naplnění zásobníku lisu těstem a jeho protlačení tryskami lisu vzniknou prameny, jejichž průměr je možné typem trysek nastavit dle požadavků výroby. Prameny těsta poté projedou na drátěném dopravníku horkou lázní. Poté jsou prameny přesazeny na další dopravník, na kterém jsou pomocí nože nasekány na požadovanou délku tyček. Před přesazením do pekařské pásové pece je možné tyčky posypat mákem, kmínem, sezamem, solí či jiným specifickým posypem.

Pro pečení tyček se nejběžněji používá cyklotermická pec s jemným drátěným dopravníkem. Po rychlém upečení již stačí křupavé tyčky pomocí transportních dopravníků přepravit k baličce a zabalit.

  • Fotogalerie
 
vyrobila Omega design