VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Výroba pizzy

Výrobní linky pro výrobu pizzy dosáhly v posledních letech značného technologického pokroku.

S ohledem na potřeby, druh dané výroby a zvolených zařízení je možné dodat poloautomatické, ale i plně vybavené linky na pizzu, které již umožňují stálý automatický provoz.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

 • moučného hospodářství,
 • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
 • děličky těsta,
 • transportního zařízení těsta,
 • vykulovače klonků,
 • přesazování do kynárny,
 • kynárny,
 • tvarování,
 • nanašeče rajčatového základu,
 • přesazovaní do pece,
 • pekařské pásové pece,
 • chladících a transportních dopravníků,
 • balení hotových produktů.

Pro pečení tradiční pizzy je možné zvolit pás pekařské pásové pece z přírodního granitového kamene. Jako alternativu je možné zvolit ocelové desky (rozměrově stejné jako granitové desky), či lamelové (žaluziové) pásy. Vysoká schopnost akumulace tepla těchto pásů má za výsledek kvalitní propečení těsta za velmi krátkou dobu. Požadovanou teplotu pásu hned na vstupu pece umožňuje dosáhnout unikátní řešení předehřevu pásu pece.

 • Video
 • Fotogalerie
 
vyrobila Omega design