VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
ÚvodProduktyPekařské linkyVýroba volně sázeného chleba

Výroba volně sázeného chleba

U výrobních linek určených k výrobě volně sázeného chleba je chléb osazen přímo na pás pece.

Zejména v případě pečení tmavých těst (žitných, žitnopšeničných) je vhodné použít buď naše pece s úpravou pro teploty pečení 330°C – 340°C na vstupu pece nebo naše vysokoteplotní předpecígranitovým pásem.

Popis výrobní linky

U všech typů chleba může být příprava těsta řešena pomocí klasického dížového systému. 

U dížového systému se těsto umíchá klasickým způsobem v díži, dále může jít skrze zrací dopravníky, z nich do násypného koše děličky a z té pokračuje dále do tvarovací linky. Dle typu použitého těsta (zejména bez kvasů) je možné uvažovat o efektivním využití této kontinuální výrobní linky při objemech výroby nad 300 kg/h.

U tmavých žitných těst, ať už míchaných s pšenicí nebo ryze žitných (s použitím kvasů), může být použito k výrobě těsta tzv. tří i více stupňové vedení kvasů. Jedná se o kontinuální přípravu těsta bez použití díží nebo o technologii s dížovým mísícím centrem, zracími dopravníky a klasickou děličkou. Tato technologie je univerzálnější a lze ji využít i pro výrobu jiných typů těst. Tyto výrobní linky jsou efektivní při objemech výroby přesahujících 1 000 kg/hod s minimální denní vytížeností 8–10 hod.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

  • moučného hospodářství,
  • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
  • děličky těsta,
  • tvarovacího zařízení jednotlivých klonků a jejich následné osazení do ošatek průběžné kynárny, ze které jsou po průchodu kynárnou vyklopeny z ošatek na dopravní pás pekařské pece,
  • pekařské pásové pece případně doplněné o předpecí.

Linku můžete dále dovybavit vlažením syrového chleba na vstupu pece a vlažením upečeného chleba na výstupu z pece.

Chléb je možno po upečení ručně vkládat do vozíků, ve kterých jsou odváženy do expediční haly. Místo vozíku je možné použít automatické dopravníky s chladícími systémy připojené k výstupu pece. Za automatickými chladícími dopravníky může být v případě potřeby do linky zařazena polo či plně automatická kráječka chleba s následným balením.

 
vyrobila Omega design