VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Granitový dopravní pás

Granitový dopravní pás je složen z granitových desek umístěných v lavičkách, které jsou po stranách připevněny k masivním vodícím řetězům.

Tento dopravní pás se vyznačuje především svým rovnoměrným plochým povrchem a nejvyšší možnou schopností akumulace tepla.

Produkty pečené na přírodním granitovém kameni mají díky jeho akumulačním schopnostem vysokou teplotu spodku hned po jejich osazení na pás a zvýší tak, v porovnání s ostatními druhy pásů, výrazněji svůj objem. Mimo vyššího objemu je granitový dopravní pás vhodné použít všude tam, kde je z technologického hlediska vhodné péct výrobek ze spodu (např. pizzachlebaciabatty atd.).

 
vyrobila Omega design