VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Výroba pečiva

Firma J4 s.r.o. spolu s dalšími českými výrobci dodala především v České republice velké množství průběžných linek na výrobu pečiva a má tak bohaté zkušenosti technologickými požadavky na tradiční pečení.

Výrobní linky pro výrobu pečiva je možné přizpůsobit pro všechny druhy těst, rozličných vah, složení a tvarů, vše stačí projednat s našimi specialisty při návrhu linky.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

  • moučného hospodářství,
  • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
  • děličky těsta,
  • transportního zařízení těsta,
  • tvarování,
  • přesazování do kynárny,
  • kynárny,
  • přesazovaní do pece,
  • pekařské pásové pece,
  • počítačky pečiva.

Výrobní linka pro výrobu pečiva může být polo i plně automatická, s ohledem na potřeby a druh dané výroby a zvolených zařízení linky. Je zřejmé, že stupeň zvolené automatizace snižuje režijní náklady a nároky na obsluhu linky tedy i výslednou cenu a tím zvyšuje konkurenceschopnost pekárny. Po letech zkušeností je podle našich zákazníků nejlepší zvolit cyklotermický typ pece s posunutou věží. Oproti všem ostatním typům a to včetně termoolejového, je z investičního, provozního a spotřebního hlediska nejosvědčenější. V neposlední řadě se jedná i o nejnovější technologii pečení.

 
vyrobila Omega design