VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Výroba ciabatty

Výrobní linky pro výrobu ciabatty dosáhly v posledních letech značného technologického pokroku.

S ohledem na potřeby, druh dané výroby a zvolených zařízení je možné dodat poloautomatické, ale i plně vybavené linky na pečení ciabatty, které již umožňují stálý automatický provoz.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

 • moučného hospodářství,
 • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
 • děličky těsta,
 • transportního zařízení těsta,
 • tvarování,
 • přesazování do kynárny,
 • kynárny,
 • přesazovaní do pece,
 • pekařské pásové pece,
 • chladících a transportních dopravníků,
 • balení hotových produktů.

Firma J4 s.r.o. spolu s dalšími evropskými výrobci pekařských zařízení dodávala tyto linky hlavně do západní a jižní Evropy jako je Španělsko, Francie či do země s nejdelší tradicí – Itálie.

V těchto zemích je velký zájem o pečení nejen klasické ciabatty, ale i ciabatty se sušenými rajčaty, česnekem či olivami a to především na granitovémsíťovém páse. Ciabatta pečená na přírodním granitovém kameni má díky jeho akumulačním schopnostem vysokou teplotu spodku hned po jejich osazení na pás a zvýší tak při pečení výrazně svůj objem. Dalším obvyklým způsobem pečení ciabatty je pečení na plechách, pro které je postačující standardní síťový pás.

 • Fotogalerie
 
vyrobila Omega design