VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Výroba batonu

Pšeničný chléb typu baton je pro obyvatele evropské části Ruské federace stejně typický jako pro Čecha pivo, Japonce sushi nebo pro Itala pizza.

Neutrální mírně nasládlá chuť z něho dělá ideální potravinu, která má vždy své místo na stole. Společnost J4 s.r.o. navazuje na dlouholetou tradici českých výrobců pekárenských zařízení dobře známých a osvědčených již za dob Sovětského svazu. Poskytuje svým zákazníkům potřebný servis při projektování a instalaci kompletních výrobních linek. Linky dodávané firmou J4 s.r.o. na výrobu batonů jsou instalovány prakticky po celém území Ruské federace. Některé linky pracují ke spokojenosti zákazníků 20 i více let.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

 • moučného hospodářství,
 • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
 • děličky těsta,
 • vykulovače,
 • předkynárny,
 • transportních dopravníků,
 • vyvalovače se svinovačem klonku,
 • přehazovače do laviček kynárny,
 • kynárny,
 • přesazovaní do pece,
 • pekařské pásové pece,
 • chladírny,
 • krájení a balení hotových produktů.

Veškerá zařízení prošla postupem času značnou modernizací tak, aby splňovala stále se zvyšující technologické požadavky.

   

U kynáren je největší důraz kladen na vytvoření a udržení stálých klimatických podmínek s minimálními energetickými nároky. Pro zajištění stálosti teploty a vlhkosti vzduchu v průběhu různých ročních období jsou kynárny vybaveny několika vzájemně propojenými systémy. Jedná se o parní tepelný výměník pro ohřev nasávaného vzduchu, tepelný výměník pro chlazenou vodu (nezbytný především v letních měsících), vlažící zařízení parní a vlažící zařízení vodní. Dalším souborem technických řešení zajišťující správné kynutí klonků je i speciální tkanina v lavičkách, prodloužení dráhy vratné větve oddělené od prostoru kynárny, ozařování laviček luminiscentními lampami, kompenzační smyčka a další.

Linky na pečení batonů se standardně vybavují tunelovou cyklotermickou pecí s prodlouženou zapařovací zónou. Ve srovnání s klasickými sázecími etážovými pecemi dá batonu přesně ten teplotní režim jaký potřebuje. Etážová pec po osazení dá batonu sice objem, ale díky vyšší teplotě zapeče kůrku, která je poté silnější a bez lesku (pára díky vysoké teplotě neulpí na povrchu batonu). Systémy rotačních pecí jsou nevhodné pro nemožnost automatizace pečení při větších výkonech, problémy se zapářením a relativně velkým výpekem, který je způsoben cirkulací horkého vzduchu.

V tunelové peci postupují výrobky jednotlivými zónami s předem nastavenou teplotní křivkou. V první zóně získá baton především objem a silně se zapáří tak, aby se jeho povrch zalil, ve druhé zóně se pak teplota zvýší a stále se dopéká v parovzdušné směsi. Pouze takový postup zajistí ideální zlatavě zbarvenou tenkou kůrku s vysokým leskem.

 
vyrobila Omega design