VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
ÚvodProduktyPříslušenství pecíVyužití odpadního tepla

Využití odpadního tepla

Tepelný výměník je zařízení, které slouží k využití odpadního tepla získaného ze spalinového komína pece.

Odpadní teplo je možné využít na ohřev teplé užitkové a technologické vody, přitápění budov a pro klimatizační jednotky. V současné době používáme a dodáváme výměníky firmy Ventos, které jsou v současnosti nejlepší na trhu.

Nasazení teplotního výměníku pro využití odpadního tepla je komplexní záležitostí a liší se případ od případu. V případě zájmu doporučujeme využít služeb firmy Ventos, která je připravena zhotovit studii návratnosti investice, připravit projekt pro připojení na tepelný okruh pekárny a zodpovědět veškeré dotazy.

Díky svoji konstrukci nevyžadují výměníky spolu s pecí od firmy J4 s.r.o. žádné navýšení výkonu hořáku (oproti všem ostatním výrobcům) a tím nesnižují či dokonce úplně neznehodnocují investici vloženou do podobných zařízení.

Zařízení na získávání odpadního tepla je možné použít u cyklotermických pekařských pecí PPP všech typů a velikostí, avšak s výjimkou elektricky vytápěných pekařských pecí.

  • Fotogalerie
 
vyrobila Omega design