VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
ÚvodProduktyPříslušenství pecíProdloužení vstupu a výstupu

Prodloužení vstupu a výstupu

U pekařské pásové pece je možné volitelně prodloužit vstupní nebo výstupní část.

Prodloužení vstupní a výstupní části pekařské pece dodáváme v různých délkách a šířkách a pro všechny typy námi vyráběných a dodávaných pekařských pásových pecí.

Prodloužení vstupní části

Prodloužení vstupní části pece je vhodné např. při použití nařezávacího zařízení výrobků, přítomnosti automatického vertikálního osazování z kynárny, použití předzapařovací zóny nebo zcela jiného technického či technologického důvodu.
Prodloužení vstupu může být vybaveno topeným „nosem“ (umístěným pod pečným pásem), který napomáhá rychlejšímu prohřátí pásu před vstupem do pece. Topený „nos“ může být o různých délkách s ohledem na délku prodloužení.

Prodloužení výstupní části

Prodloužení výstupní části pece je možné použít z důvodu většího ochlazení výrobku po upečení, v případě nutnosti místa pro injektační či posypové zařízení, či jiného technologického zařízení.

  • Fotogalerie
 
vyrobila Omega design