VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
ÚvodProduktyPříslušenství pecíNerezové dvouplášťové komíny a odtahy

Nerezové dvouplášťové komíny a odtahy

Dnes se pro odvod spalin vzniklých při spalování plynu a pro odvod zplodin (brýdových par z výpeku) z pece používají výhradně dvouplášťové komíny. Firma J4 s.r.o. nabízí k dodávce pece i výrobu a montáž dvouplášťových komínů v nerezovém provedení.

Výhodou dvouplášťových komínů je bod kondenzace vodních par (cca 100°C), který se nachází mezi vnějším a vnitřním pláštěm komína. V tomto prostoru je tepelná izolace, ve které se nenachází žádná vlhkost, která by mohla kondenzovat. Odtahy z pece jsou osazeny tzv. kondenzačními nádobami, které slouží pro odvod zbytkové kondenzační vody vzniklé při nahřívání a chladnutí pekařské pece, kdy ještě teplota v peci nepřesáhla bod kondenzace.

  • Fotogalerie
 
vyrobila Omega design