VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
ÚvodProduktyPříslušenství pecíAutomatické ovládání hradítek

Automatické ovládání hradítek

Automatické ovládání hradítek pekařské pásové pece urychluje a zjednodušuje nastavení hradítek do požadovaných poloh.

Pekařská pásová pec vybavená hradítky se servopohonem urychluje a usnadňuje nastavení poloh hradítek. Zjednodušení spočívá v tom, že operátor pece pouze zvolí požadovanou recepturu a hradítka se sama nastaví do poloh předem nastavených technologem. Toto zjednodušení s sebou nese snížení nároku na obsluhu pece a tím snížení provozních nákladů.

Nezbytným předpokladem pro vybavení pece hradítky se servopohonem je vybavení pece řídicím PLC s dotykovým panelem, kdy operátor na dotykovém panelu nastavuje požadovanou recepturu.

Standardně jsou již servopohonem vybavena hradítka horních a spodních ohřevů a hradítka odtahů brýdových par z pečného prostoru.

  • Fotogalerie
 
vyrobila Omega design