desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Remote control of baking time

Products

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Remote control of baking time enables for the operator to change the baking time quickly, precisely and comfortably.
01 1029a81f561344526898c9890bead3ed02 72aa5d549d95bc5d062c91c9bfcc99aa

Remote control of baking time

Remote control of baking time presents the control unit, consisting of the numerical display, further of 2 buttons for the change in baking time, safety button STOP and manual switching the band drive ON and OFF.

Remote control can be installed at infeed or outfeed of the baking band oven.

Photogallery
01 1029a81f561344526898c9890bead3ed
02 72aa5d549d95bc5d062c91c9bfcc99aa
×

TOP