desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Test house

Products

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

The company J4 s.r.o. founded the daughter´s company Perník s.r.o. in 2004. In the company Perník s.r.o. we always implement and test the technology innovations and thus we keep ourselves on the top of the world technologies.

The company J4 s.r.o. is capable to provide the test baking of bakeries as well as pastries and confectionery products according to own recipe and thus to check the oven functions personally. If you are interested in examining the up-to-date bakery or in the test baking of your product, do not hesitate to contact us.

RTEmagicC_DSC_1290_03

×

TOP