desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Products

Products

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

We supply the complete production technology lines intended for bakeries and confectioneries.

We offer a modular solution of baking tunnel ovens intended for the production of the baked products.

For all types and sizes of the baking band ovens we offer a lot of supplementary accessories for ovens.

We produce the grain dryer type NS 8000, which is designed for hygienically defect-free drying of rapeseed, corn and other types of grain.

In addition to the production of the baking band ovens, we also deal with the development and modernisation of the baking technologies.

×

TOP