desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Heating possibilities

Products

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Baking band ovens can be heated up with natural gas, mazut, light and heavy heating oil and electricity. The selection of the heating fuel depends on technology requirements for baking and local possibilities of the bakeshop.

Cyclotherm and convection ovens

For cyclotherm and convection ovens it is possible to use all liquid or gas fuels.

RTEmagicC_DSC_1635-thin_01

Direct heating ovens

For direct heating ovens it is possible to use only natural gas.

RTEmagicC_DSC_2500_01

Electrical ovens

The source of heat for baking is electric energy used with consideration of low ecology impact or where there is no source of gas. You can find the details about the electric ovens here.

×

TOP