desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

DUOTHERM – forced air circulation

Products

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


DUOTHERM is duothermic circuit that can be used for the control of air velocity inside the baking space.
02 49c41a0cef14e28ae49b3b14614d646203 357457004050530a57bec55f8708814e

DUOTHERM – forced air circulation

DUOTHERM is duothermic circuit that can be used for the control of air velocity inside the baking space.

Duothermic circuit consists of 2 fans placed in the baking tunnel, of distribution system of air and exhaust nozzles.

By changing the fan revolutions you can set the air flow velocity in the baking tunnel. By this you can modify the output of the baking oven, improve the brown colouring on the sides of the baked product, reduce the necessary baking time, increase the percentage of the finished products and increases the heat transfer surface of the oven radiator anytime during baking process.

 
Photogallery
02 49c41a0cef14e28ae49b3b14614d6462
03 357457004050530a57bec55f8708814e
04 a55e2058aa553d07979849840d9bca4a
×

TOP