VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
ÚvodProduktyPříslušenství pecíBeztlaký vyvíječ páry

Beztlaký vyvíječ páry

Beztlaký vyvíječ páry je zařízení pro doplňkovou výrobu technologické páry pro pekařské pásové pece firmy J4 s.r.o.

Popis vyvíječe páry

Beztlaký vyvíječ páry je dvouplášťová válcová nádoba z venku izolovaná, která je instalována mezi hořák a komoru pece. Instalace vyvíječe neovlivní pečící vlastnosti pece (rovnoměrnost pečení, pečící křivku atd.).

Výhody a nevýhody vyvíječe páry

Tento systém uspořádání je energeticky výhodnější v porovnání s výrobou páry v klasických samostatných vyvíječích, neboť pro výrobu páry a ohřev pekařské pece je využíván stejný topný systém, a tím se šetří jedna komínová ztráta na každý instalovaný vyvíječ.

Jedinou drobnou nevýhodou tohoto zařízení jsou zvýšené nároky na údržbu a délka životnosti v závislosti na kvalitě použité vody pro výrobu páry.

Beztlaký vyvíječ páry (schéma zapojení):

1: hořák10: vodní pojistka
2: těleso vyvíječe11: trojcestný ventil neuzaviratelný
3: hladinoznak12: stávající přívod páry
4: napájecí plováková nádrž13: odkalovací kohout
5: vodoměr14: odkalovací vanička
6: kulový uzávěr15: přívod páry k parním trubkám
7: nálevka16: kulový uzávěr
8: otvor na čištění17: škrtící kohout
9: izolace pece
  • Fotogalerie
 
vyrobila Omega design