desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Short pastry lines

Products

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


The production lines, producing fine short pastries, can be semi or fully automated in consideration to needs and the type of the respective production and they can differ very much from one to another depending on the type of the product.
01 ce239609402c4eb962c7573b78620bfe02 53321b68d4877dded253c62da65b081603 2038c14b01a7d33a189895c6575f348e

Short pastry lines

We think that all the customer´s requirements could be first consulted with our specialists and then the design of the line could be prepared so that it would satisfy the demand for the production and would respond to the possibilities how to arrange the line in the premises of the bakery.

Lines can serve for a variety of skilled production of smaller series of a wide range of products while maintaining effective production volume. Lines are mainly intended for producing stuffed cakes, fancy bread, cross buns and another sorts of short pastries.

Photogallery
01 ce239609402c4eb962c7573b78620bfe
02 53321b68d4877dded253c62da65b0816
03 2038c14b01a7d33a189895c6575f348e
04 fd1eeae18098691d0110b3ebd32a7376
05 2acb21a7a89db22139194e42e0a8462f
06 83ba515e21cb91ba7da31875cbfc6d22

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

VAT ID Number: 60935731

 

Registered at Municipal Court

in Hradec Králové, section C, insert 6207

 

Telephone: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVICE:

Ing. Michal Verner

Head of Service

 

verner@j4.cz

×

TOP