desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Design department

Products

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Design department has been and also will be the basis of company. Experiences, gained in the company TMS Pardubice, were grounds for us.

Experiences that we achieved were innovated for the whole period and within the course of time they brought our company among the world technology top producers. Evidence for the above mentioned facts is that currently we produce four or five baking band ovens a month destined for all world markets. Such a high production capacity ranks us to the role of the largest world producer of the baking band ovens in bakery and confectionary line.

For design of ovens and complete lines we use the latest technologies that enable us 3D visualisation of the complex.

Important thing is also a feed-back arising from realizations of our own projects that pushes us still further.

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

VAT ID Number: 60935731

 

Registered at Municipal Court

in Hradec Králové, section C, insert 6207

 

Telephone: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVICE:

Ing. Michal Verner

Head of Service

 

verner@j4.cz

×

TOP