desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Steel conveyor band

Products

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


This is an all-metal, full sheet metal band which is generally used for the ovens designed with the band width to 1,4 m.
01 992b2e04a2aad1d7e4db7eb40e6b3f2602 33511c41bca464e89e87b4693f3689dc03 74c302581d32fdd5fb9d8b1e288c3cf8

Steel conveyor band

Application of this steel band is especially in confectionary shops with the baking of runny thin sponge cake biscuit doughs and cookies. The right use should be consulted with our experts and it is needy to prepare the design of line so that it would satisfy the wish of the production and it would reflect the possibility of the oven lay-out into the premises of bakery.

Photogallery
01 992b2e04a2aad1d7e4db7eb40e6b3f26
02 33511c41bca464e89e87b4693f3689dc
03 74c302581d32fdd5fb9d8b1e288c3cf8
04 5745540435d972c58f4f3b993b1b5102
05 80ef1421690a654e414128b3f6239951
06 426531cd21eeb3b5fe53c0e0c9e47b73
07 8351fda3d89a20cd31aa3f8bb58111f0
08 9858a25f55b07b9b95044aa439370258
09 49948a0292e68b3b3a024de28e6e7852
10 4f3c58214fbb6795eb2347f11cde234a

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

VAT ID Number: 60935731

 

Registered at Municipal Court

in Hradec Králové, section C, insert 6207

 

Telephone: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVICE:

Ing. Michal Verner

Head of Service

 

verner@j4.cz

×

TOP