desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Band pre-heating

Products

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Band pre-heating can be fitted into the ovens, where the higher temperature is needy at the start of the baking.

Band pre-heating

It is about the ovens intended for baking bread with high percentage of rye, pizza and ciabatta.

In case of need to increase the band temperature by approx. 50°C at the oven infeed point in comparison with standard temperatures, it is possible to equip all PPP baking oven types with band pre-heating, whose intensity is easy to regulate with the help of independent heat dampers. Band heating of greater intensity takes place in the front part of the oven, just before its transfer into the insulated space of the bottom part of the oven infeed.

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

VAT ID Number: 60935731

 

Registered at Municipal Court

in Hradec Králové, section C, insert 6207

 

Telephone: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVICE:

Ing. Michal Verner

Head of Service

 

verner@j4.cz

×

TOP