desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Spare parts for tunnel ovens PPC

Products

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


In 2007, the company J4 s.r.o. took over all technical documentation for ovens PPC and it offers spare parts for the repairing of these ovens.
01 9333461488ddfa2859f0c48241a8243602 fd7dc7adb4a706b9af559d4abd519f6a

Spare parts for tunnel ovens PPC

The company thus became the sole legal successor of the extinct company Továrny mlýnských strojů Pardubice (TMS – milling machinery works) which used to produce and supply ovens all over the world from 1973 to 1998.

Up to now the company J4 s.r.o. has not only been dealing with the service and production of spare parts for PPC type ovens, but also with the modernisation and further required modifications of this type of ovens.

Photogallery
01 9333461488ddfa2859f0c48241a82436
02 fd7dc7adb4a706b9af559d4abd519f6a

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

VAT ID Number: 60935731

 

Registered at Municipal Court

in Hradec Králové, section C, insert 6207

 

Telephone: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVICE:

Ing. Michal Verner

Head of Service

 

verner@j4.cz

×

TOP