desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Moistening of products

Products

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Moistening of products is based on spraying products with slightly dispersed water mist.
01 16d48ae777abfce66315b1752c5478f002 1249c88552f2cf2ea740ef0cb218e9b203 ed0e7063e42786eef4fe960a6258f2ae

Moistening of products

Moistening is used for the raw dough pieces or the already finished products, where the function of this device enables spraying the products with slightly dispersed water mist.

Function of moistening

Moistening of raw products at the oven infeed area is used to decrease the temperature of the surface of proofed products entering the oven baking tunnel, which is equipped with a steam zone. Owing to lower surface temperature it improves sticking of steam on the product and thereby it significantly increases the effectiveness of the entire steam process.
Moistening of baked products at the oven outfeed is mainly used in achieving the greatest possible surface shine and overall attractive appearance of the baked product.

Moistening device is available for all the types and sizes of the baking ovens supplied by the company J4 s.r.o.

Photogallery
01 16d48ae777abfce66315b1752c5478f0
02 1249c88552f2cf2ea740ef0cb218e9b2
03 ed0e7063e42786eef4fe960a6258f2ae

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

VAT ID Number: 60935731

 

Registered at Municipal Court

in Hradec Králové, section C, insert 6207

 

Telephone: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVICE:

Ing. Michal Verner

Head of Service

 

verner@j4.cz

×

TOP