desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Эклеры и сдоба

Oборудование

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Линии по производству сдобного печенья могут быть полу- и полностью автоматическими с учётом потребностей и вида данного производства; при этом они могут друг от друга очень отличаться в зависимости от вида изделий.
01 ce239609402c4eb962c7573b78620bfe02 53321b68d4877dded253c62da65b081603 2038c14b01a7d33a189895c6575f348e

Эклеры и сдоба

Поэтому все требования лучше всего сначала консультировать с нашими специалистами и подготовить проект линии так, чтобы он удовлетворял производственные желания и отражал возможности расположения линии в помещениях пекарни.

Линии могут служить для разнообразного ремесленного производства небольших серий большого количества разных видов изделий при сохранении эффективного объема производства. Линии предназначены, прежде всего, для производства сладких пирожков, сдобного рождественского хлеба, пасхальных куличей, заварного теста и других видов сдобного печенья.

фотогалерея
01 ce239609402c4eb962c7573b78620bfe
02 53321b68d4877dded253c62da65b0816
03 2038c14b01a7d33a189895c6575f348e
04 fd1eeae18098691d0110b3ebd32a7376
05 2acb21a7a89db22139194e42e0a8462f
06 83ba515e21cb91ba7da31875cbfc6d22
×

TOP