desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Band types

Products

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Results 1 - 6 of 6
This type of the band is intended for baking tin bread.
Granite plate band is created from granite-stone plates positioned in benches, which are connected along the side with...
Link plate band is an all-metal band created from sheet metal plates – links.
Drátěný pás s kolmou destičkou je určen pro produkt pečený ve formách.
This is an all-metal, full sheet metal band which is generally used for the ovens designed with the band width to 1,4 m.
The wire mesh band is the most commonly used and most affordable type of band.

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

VAT ID Number: 60935731

 

Registered at Municipal Court

in Hradec Králové, section C, insert 6207

 

Telephone: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVICE:

Ing. Michal Verner

Head of Service

 

verner@j4.cz

×

TOP