desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Granite-stone plate band

Products

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Granite plate band is created from granite-stone plates positioned in benches, which are connected along the side with massive guide chains.
01 eb89ec69bce5319eb42a2f09ca923e2902 864fe5f9abebf913b31f0187858021aa03 01a303aeeb2814bc5f672d3a45f58baf

Granite-stone plate band

This band is primarily noted for its unified, flat surface and the highest ability to accumulate heat in comparison with other band types.

Products, baked on the natural granite-stone, have, owing to the stone ability for heat accumulation, higher temperature of the bottom right after being set on the band and thus they increase their volume considerably, in comparison with other types of band. Besides higher volume, granite plate band is suitable to use where there is a technology requirement for baking the product from the bottom (for example pizzabread, ciabatta and so on).

Photogallery
01 eb89ec69bce5319eb42a2f09ca923e29
02 864fe5f9abebf913b31f0187858021aa
03 01a303aeeb2814bc5f672d3a45f58baf
04 33319de236be46d27bd242a7be3d7607
05 9f3a32f677154f083f19b6792dd1c9d3
06 0467316f3bcfeb56267ae0be1906c9d5
07 b0cb6f630cdb7c5ae018993c34064d4a
08 5040f8b2fe5645715e51ba4791413122
09 9105e10e8e8bcee7d97266792a2eec4a
10 1bbe4216849d634c09ee17cac4cf06fc
11 6ca095f262dbbf25af194059be18b809
12 0d78f9e9052cf79245ed3304b66a190f
13 c41de46da90e4b61fcdeb18c1e43bac3

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

VAT ID Number: 60935731

 

Registered at Municipal Court

in Hradec Králové, section C, insert 6207

 

Telephone: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVICE:

Ing. Michal Verner

Head of Service

 

verner@j4.cz

×

TOP