desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Test house

Products

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

The company J4 s.r.o. founded the daughter´s company Perník s.r.o. in 2004. In the company Perník s.r.o. we always implement and test the technology innovations and thus we keep ourselves on the top of the world technologies.

The company J4 s.r.o. is capable to provide the test baking of bakeries as well as pastries and confectionery products according to own recipe and thus to check the oven functions personally. If you are interested in examining the up-to-date bakery or in the test baking of your product, do not hesitate to contact us.

RTEmagicC_DSC_1290_03

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

VAT ID Number: 60935731

 

Registered at Municipal Court

in Hradec Králové, section C, insert 6207

 

Telephone: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVICE:

Ing. Michal Verner

Head of Service

 

verner@j4.cz

×

TOP