VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
ÚvodProduktyPříslušenství pecíAutomatická regulace tlaku páry

Automatická regulace tlaku páry

Automatická regulace umožňuje udržovat požadovaný a stálý tlak páry.

Požadovaná hodnota tlaku páry se zadá na regulátoru a automatický ventil sám nastaví tlak páry. Tlak páry je stabilní během celého procesu pečení a umožňuje tak udržet kontinuální a vysokou kvalitu pečení.

Automatická regulace umožňuje okamžitě vyrovnávat nestabilní tlak zdroje páry, který může být zapříčiněn nárazovým odběrem páry, např. kynárnou, zdrojem páry či jiným zařízením.

  • Fotogalerie
 
vyrobila Omega design