VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Předehřev pásu

Předehřevem pásu mohou být vybaveny pece, u kterých je potřeba vyšší teplota na začátku pečení. Jedná se především o pece určené na pečení chleba s vysokým podílem žita, pizzy a ciabatty.

V případě nutnosti zvýšení teploty pásu o cca 50°C na vstupu pece oproti standardním teplotám je možno všechny typy pekařských pecí PPP volitelně vybavit předehřevem pásu, jehož intenzita se dá snadno regulovat pomocí samostatných hradítek ohřevu. K intenzivnímu ohřevu pásu dochází v přední části pece těsně před jeho přechodem ze zaizolovaného prostoru do spodní části vstupu pece.

 
vyrobila Omega design