VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Vlažení výrobků

Vlažení výrobků spočívá v jeho postřiku jemně rozprášenou vodní mlhou.

Vlažení je možné u klonků nebo již upečených výrobků, kde funkce tohoto zařízení umožňuje postřik výrobků jemně rozprašovanou vodní mlhou .

Funkce vlažení

Vlažení klonků na vstupu pekařské pece se používá ke snížení teploty povrchu nakynutých výrobků vstupujících do pečného tunelu pece vybaveného zapařovací zónou. Díky nižší povrchové teplotě dochází k lepšímu ulpění páry na výrobku a tím se značně zvyšuje efektivita celého zapařovacího procesu.

Vlažení upečených výrobků na výstupu pekařské pece se používá hlavně k dosažení co nejvyššího povrchového lesku a celkového atraktivního vzhledu upečeného výrobku.

Zařízení na vlažení výrobků je dostupné pro všechny typy a velikosti pekařských pecí dodávané firmou J4 s.r.o.

  • Fotogalerie
 
vyrobila Omega design