desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Запасные части для хлебопекарных печей PPC

Oборудование

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


В 2007 г. компания «J 4» о.о.о. приняла всю техническую документацию к печам PPC и с этого времени предлагает запасные части для ремонта данных печей.
01 9333461488ddfa2859f0c48241a8243602 fd7dc7adb4a706b9af559d4abd519f6a

Запасные части для хлебопекарных печей PPC

Таким образом, компания стала единственным законным преемником прекратившего своё существование общества «Továrny mlýnských strojů» (TMS) Пардубице, которое в течение 1973-1998 гг. выпускало и поставляло хлебопекарные печи по всему миру.

Компания «J 4» о.о.о. до сих пор занимается не только сервисным техобслуживанием и производством запасных частей для хлебопекарных печей типа PPC, но также модернизацией и другими преобразованиями данных типов хлебопекарных печей, запрашиваемыми заказчиками.

фотогалерея
01 9333461488ddfa2859f0c48241a82436
02 fd7dc7adb4a706b9af559d4abd519f6a
×

TOP