desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“We build ovens for mastersof their craft”

Piezas de repuesto para hornos de panadería PPC

Productos

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


En 2007, J 4 s.r.o. adquirió toda la documentación técnica de los hornos PPC y ofrece piezas de repuesto para su reparación.
01 9333461488ddfa2859f0c48241a8243602 fd7dc7adb4a706b9af559d4abd519f6a

Piezas de repuesto para hornos de panadería PPC

De esta manera, nuestra empresa se convirtió en el único sucesor legal de la desaparecida Továrny mlýnských strojů Pardubice (TMS), que entre 1973 y 1998 fabricó y suministró hornos de panadería en todo el mundo.

J 4 s.r.o. no se dedica solo al servicio y fabricación de piezas de repuesto para hornos de panadería tipo PPC, sino también a su modernización y otros ajustes necesarios para ellos.

Fotogalerie
01 9333461488ddfa2859f0c48241a82436
02 fd7dc7adb4a706b9af559d4abd519f6a
×

TOP