VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Možnosti vytápění

Pekařské pásové pece je možné vytápět zemním plynem, mazutem, lehkým či těžkým olejem a elektřinou. Volba topného média je závislá na technologických požadavcích pečení a na místních možnostech pekárny.

Cyklotermické a konvekční pece

Pro cyklotermické a konvekční pece je možné použít všechna tekutá či plynná paliva.

Přímotopné pece

Pro přímotopné pece je možné použít pouze zemní plyn.

Elektrické pece

Zdroj energie pro pečení je elektrická energie. Používá se především díky své nejmenší ekologické náročnosti pro životní prostředí, či tam kde není možné použít zemní plyn. Podrobnosti o elektrických pecích najdete zde.

 
vyrobila Omega design