desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Výroba volně sázeného chleba

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


U výrobních linek určených k výrobě volně sázeného chleba je chléb osazen přímo na pás pece.
01 36702e98564c07028859a2a2b7cee0d502 45571746da3526bc15316699e53f504c03 ced1f270f9c5a0a0f61352afb3913dd4

Výroba volně sázeného chleba

Zejména v případě pečení tmavých těst (žitných, žitnopšeničných) je vhodné použít buď naše pece s úpravou pro teploty pečení 330°C – 340°C na vstupu pece nebo naše vysokoteplotní předpecígranitovým pásem.

Popis výrobní linky

U všech typů chleba může být příprava těsta řešena pomocí klasického dížového systému. 

U dížového systému se těsto umíchá klasickým způsobem v díži, dále může jít skrze zrací dopravníky, z nich do násypného koše děličky a z té pokračuje dále do tvarovací linky. Dle typu použitého těsta (zejména bez kvasů) je možné uvažovat o efektivním využití této kontinuální výrobní linky při objemech výroby nad 300 kg/h.

U tmavých žitných těst, ať už míchaných s pšenicí nebo ryze žitných (s použitím kvasů), může být použito k výrobě těsta tzv. tří i více stupňové vedení kvasů. Jedná se o kontinuální přípravu těsta bez použití díží nebo o technologii s dížovým mísícím centrem, zracími dopravníky a klasickou děličkou. Tato technologie je univerzálnější a lze ji využít i pro výrobu jiných typů těst. Tyto výrobní linky jsou efektivní při objemech výroby přesahujících 1 000 kg/hod s minimální denní vytížeností 8–10 hod.

Kompletní linka se standardně skládá z následujících zařízení:

  • moučného hospodářství,
  • mísícího centra s dávkováním mouky, vody a ingrediencí,
  • děličky těsta,
  • tvarovacího zařízení jednotlivých klonků a jejich následné osazení do ošatek průběžné kynárny, ze které jsou po průchodu kynárnou vyklopeny z ošatek na dopravní pás pekařské pece,
  • pekařské pásové pece případně doplněné o předpecí.

Linku můžete dále dovybavit vlažením syrového chleba na vstupu pece a vlažením upečeného chleba na výstupu z pece.

Chléb je možno po upečení ručně vkládat do vozíků, ve kterých jsou odváženy do expediční haly. Místo vozíku je možné použít automatické dopravníky s chladícími systémy připojené k výstupu pece. Za automatickými chladícími dopravníky může být v případě potřeby do linky zařazena polo či plně automatická kráječka chleba s následným balením.

 
Fotogalerie
01 36702e98564c07028859a2a2b7cee0d5
02 45571746da3526bc15316699e53f504c
03 ced1f270f9c5a0a0f61352afb3913dd4
04 e831f67c2f3bed2e68eb118a30ebcb87
05 c61928d31772b9bc4b0a5ffcb32617b7
06 7e4c3a45a55198dde634f2a5b8e58b96
07 c3cc945b695032bfbe4f9e778810d56e
08 6c7463c879ee30fac37dd5599494c099
09 4d0c0635709c2fdad2a05e371f4e1e14
10 745f29129b4c368dbd64c0e014fffbe3

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP