desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Příslušenství pecí

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výsledky 1 - 19 z 19
Automatická regulace umožňuje udržovat požadovaný a stálý tlak páry.
Automatické ovládání hradítek pekařské pásové pece urychluje a zjednodušuje nastavení hradítek do požadovaných poloh.
Beztlaký vyvíječ páry je zařízení pro doplňkovou výrobu technologické páry pro pekařské pásové pece firmy J4 s.r.o.
Tyto zářízení pomáhájí zabraňovat připékání výrobku na pás pece.
DUOTHERM je duothermický okruh, kterým lze regulovat rychlost proudění vzduchu uvnitř pečného prostoru.
Používá se k oddělení hydrothermické zapařovací zóny od zapékací zóny pečného tunelu pekařské pece.
Hydraulické napínání pásu umožňuje flexibilně napínat pás pekařské pece v závislosti na zatížení a teplotě pásu.
Firma J 4 s.r.o. převzala v roce 2007 veškerou technickou dokumentaci pecí PPC a nabízí náhradní díly pro opravu těchto...
Dnes se pro odvod spalin vzniklých při spalování plynu a pro odvod zplodin (brýdových par z výpeku) z pece používají...
Nerezový ventilátor nuceného odtahu slouží k nastavení požadovaného odtahu brýdových par z pečného tunelu.
PLC umožňuje efektivnější, rychlejší a přehlednější řízení pekařské pece.
Předehřevem pásu mohou být vybaveny pece, u kterých je potřeba vyšší teplota na začátku pečení. Jedná se především o...
Předpáření je zařízení umožňující zvýšenou hydrataci povrchu výrobku dle technologických požadavků.
Prodloužená zapařovací zóna umožňuje velmi intenzivní zapáření produktu.
U pekařské pásové pece je možné volitelně prodloužit vstupní nebo výstupní část.
STIR je patentovaná keramická vrstva, která zefektivňuje proces pečení.
Vlažení výrobků spočívá v jeho postřiku jemně rozprášenou vodní mlhou.
Tepelný výměník je zařízení, které slouží k využití odpadního tepla získaného ze spalinového komína pece.
Vzdálená regulace doby pečení umožňuje operátorovi pece rychle, přesně a pohodlně měnit dobu pečení.

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP