desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Využití odpadního tepla

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Tepelný výměník je zařízení, které slouží k využití odpadního tepla získaného ze spalinového komína pece.
01 c18391cba39085722751f9db6190e3a602 5b06c4d3d438811e54d0fa11beceafc503 fcdeba91d8dc195a1bfce81c57c5786f

Využití odpadního tepla

Odpadní teplo je možné využít na ohřev teplé užitkové a technologické vody, přitápění budov a pro klimatizační jednotky. V současné době používáme a dodáváme výměníky firmy Ventos, které jsou v současnosti nejlepší na trhu.

Nasazení teplotního výměníku pro využití odpadního tepla je komplexní záležitostí a liší se případ od případu. V případě zájmu doporučujeme využít služeb firmy Ventos, která je připravena zhotovit studii návratnosti investice, připravit projekt pro připojení na tepelný okruh pekárny a zodpovědět veškeré dotazy.

Díky svoji konstrukci nevyžadují výměníky spolu s pecí od firmy J4 s.r.o. žádné navýšení výkonu hořáku (oproti všem ostatním výrobcům) a tím nesnižují či dokonce úplně neznehodnocují investici vloženou do podobných zařízení.

Zařízení na získávání odpadního tepla je možné použít u cyklotermických pekařských pecí PPP všech typů a velikostí, avšak s výjimkou elektricky vytápěných pekařských pecí.

Fotogalerie
01 c18391cba39085722751f9db6190e3a6
02 5b06c4d3d438811e54d0fa11beceafc5
03 fcdeba91d8dc195a1bfce81c57c5786f

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP