desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Horkovzdušná clona

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Používá se k oddělení hydrothermické zapařovací zóny od zapékací zóny pečného tunelu pekařské pece.
01 e3a9f3fb8a2ebebecb1f0ab534c4902302 d53b77d623991132edc90e6d2ce95cb603 db5dbeae59c342ff987eb08e438263b3

Horkovzdušná clona

Použití horkovzdušné clony je výhodné zejména tam, kde by výskyt páry mimo hydrothermickou zónu pekařské pece mohl způsobovat nežádoucí působení na pečený výrobek.

Clona může být libovolně vypnuta či zapnuta, popřípadě může být regulováno množství vytlačovaného vzduchu do pečného prostoru.

Celý systém horkovzdušné clony je plynotěsně oddělen od topného systému pekařské pece tak, aby nedocházelo k úniku spalin topného systému hořáku do pečného tunelu pece.

Funkce horkovzdušné clony

Jako zdroj vzduchu pro horkovzdušnou clonu se používá ventilátor, který je umístěný na hořákové věži pekařské pece. Ventilátor nasává přes škrtící klapku vzduch z okolního prostoru pekárny. Škrtící klapka umožňuje regulaci množství dodávaného vzduchu do horkovzdušné clony a tím i výkon celého systému.

Vzduch z ventilátoru putuje přes spojovací trubku do spirálového potrubí vedoucí skrze směšovací komoru pekařské pece, ve kterém je vzduch ohříván plamenem hořáku. Horký vzduch dále proudí do trubky s tryskami umístěné na konci hypothermické zóny. Trubka s tryskami odděluje zapařovací zónu od zbytku pece, kde horký vzduch proudící z trysek směrem k zapařovací zóně zabrání nežádoucímu úniku páry do zadních částí pečného tunelu pekařské pece.

Poloha trubky s tryskami v pečném prostoru určuje velikost hydrothermické zapařovací zóny.

Horkovzdušná clona je dostupná pro všechny typy a velikosti cyklotermických pekařských pecí. Pro pekařské pece s elektrickým, konvečním či přímotopným ohřevem, vzhledem k jejich konstrukčnímu uspořádání těchto pecí je zařízení nevhodné.

Schéma horkovzdušné clony:

horkovzdusnacloneRTEmagicC horkovzdusna clona

Fotogalerie
01 e3a9f3fb8a2ebebecb1f0ab534c49023
02 d53b77d623991132edc90e6d2ce95cb6
03 db5dbeae59c342ff987eb08e438263b3

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP